Brandbeveiliging

Om mensenlevens te beschermen en/of goederen te beveiligen moet een brand in zijn beginstadium snel en op betrouwbare wijze gedetecteerd en gemeld worden, zodat verschillende acties ingeleid kunnen worden. Een gebouw kan daartoe uitgerust worden met een geschikt branddetectiesysteem.

De klant bepaalt de eisen waaraan de branddetectie- en alarminstallatie moet voldoen en vermeldt deze in zijn lastenboek. Dit gebeurt na het uitvoeren van een risicoanalyse en in overleg met de belanghebbende partijen, namelijk de bevoegde brandweer, de verzekeraar, de ontwerper, de gecertificeerde installateur van het systeem .